Del siden

Russisk roulette med dæktætning slut

21.12.2017 09:45:58 CET | Rådet for Større Dæksikkerhed

Ny Vejledning om syn af køretøjer vil pr. 1. januar 2018 cementere Dækbranchens standarder og vejledninger til gavn for trafiksikkerheden. Dermed sættes en stopper for brugen af propper og præventiv tætning af dæk.

”Det er med stor glæde og tilfredshed, at vi i Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækbranchen Danmark hilser de nye regler velkomne,” udtaler branchedirektør Volker Nitz.

Færdselsstyrelsen har netop på deres hjemmeside offentliggjort en revision af Vejledning om syn af køretøjer, som især på dækområdet har fået en kraftig og tiltrængt overhaling.

Branchedirektør Volker Nitz uddyber: ”Vi har i meget lang tid efterspurgt mere detaljerede regler på dækområdet, da netop dækket, efter vores overbevisning, er køretøjets vigtigste sikkerhedskomponent. Dækket skal, såvel som andre sikkerhedskomponenter, repareres fagmæssigt korrekt og ikke, som hver enkelt finder bedst. Især anvendelse af propper til permanent reparation er desværre noget, som stadig florerer i stor stil, og som kun hører hjemme på langsomt kørende køretøjer, ikke på person- og varebiler. Det er heldigvis nu officielt, at det ikke er tilladt ifølge den nye Vejledning om syn af køretøjer. Og det var på høje tid, for vi kan konstatere, at denne form for forkert tætning i stigende grad også anvendes som en let løsning til lastbiler og busser, hvilket vi tidligere har sammenlignet med det at spille russisk roulette.”

Klare og tydelige definitioner 

Såvel som i Teknologisk Instituts standard TI-2044 og i STRO Databogen, som alle der arbejder med dæk og fælge bør være bekendt med, er der nu også kommet tilsvarende klare definitioner i Vejledningen om syn af køretøjer. Herefter kan man ikke længere diskutere, hvad der er en beskadigelse, en permanent reparation, en nødtætning eller en præventiv tætning af et dæk.   

Høringssvar taget til efterretning                     

”Forud for ændringerne har Færdselsstyrelsen blandt andre inviteret Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækbranchen til at indgive høringssvar, og jeg er umådelig glad for, at vores anbefalinger er taget til efterretning. Især problematikkerne om brugen af propper og forskellige midler til præventiv tætning af dæk på de tunge køretøjer, er noget som vi har udtrykt stærk bekymring overfor ved flere lejligheder og nu er det heldigvis ikke længere tilladt. At vi så ovenikøbet har fået klare definitioner på plads med referencer til branchens standarder og vejledninger gør, at der ikke længere kan være tvivl om, hvad der er rigtigt og dermed tilladt, og hvad der forbudt,” siger Volker Nitz, som samtidigt informerer om, at klarere regler og definitioner på fælgområdet også vil være noget, som dækbranchen målrettet vil arbejde med i det nye år i samarbejde med en ny sektion for dæk- og fælggrossister under Dæk Specialisternes Landsforening.  

------------------------------------------------------------------

Hvornår er et dæk beskadiget?

Beskadigelsen af dæk kan bestå i:
• Brud eller skade på dækkets bærende eller lufttætte lag
• Stik- eller snitskader
• Revner i gummiet, der går ind til den indre opbygning i stål, nylon eller lignende
• Lokale udbulinger, som indikerer indre fejl i dækkets opbygning 

Hvad er en reparation?

Reparation af dæk inddeles i:
• Permanent reparation
• Nødtætning
• Præventiv tætning

Hvordan må man reparere?

Permanent reparation
De eventuelle forskrifter, som dækfabrikanten har angivet, skal overholdes.
Ved reparation af dæk skal de generelle bestemmelser i STRO databogen samt
reparationsstandard TI-2044 følges.

Nødtætning
Indsprøjtning af tætningsmiddel samt udefra foretagne propninger anses ikke
for permanent reparation, men er kun nødtætning til kørsel til nærmeste fagmand,
jf. bilfabrikantens anvisninger.
Nødtætning af dæk på lastbiler, busser og påhængskøretøjer er ikke tilladt.

Præventiv tætning
Tilføring af tætningsmiddel til præventiv tætning af dæk er ikke tilladt.
Dog undtaget dæk monteret på køretøjer med en tilladt hastighed på ikke over
40 km/t.

Kilde: Vejledning om syn af køretøjer, januar 2018, punkt. 8.02.001.

DET ER DIN SIKKERHED VI SNAKKER OM

Minimum mønster tilbage lovkrag

 • Lovkrav er  1,6mm. men fagfolk mener 2mm på sommerdæk og min. 3mm på vinterdæk.
 • Ved dæk over 205mm. vil vi råde jer til min 3mm på sommerdæk og 4mm på vinterdæk.

DÆK, REPARATIONER OG LAPNING

 • Punkterer et dæk og der udføres reparation med lappesæt, spraydåse eller tætnes dækket udefra uden indvendig inspektion, er dette KUN en midlertidig foranstaltning,
 • Pas på spraydåse eller nødlappekit hvis du har en ny vogn hvor der er automatisk dæktryk måler i dækket, så kan du ødelægge den med nødlappekittet og det er en dyr fornøjelse at få skiftet.
 • beregnet til at få bilen til nærmeste værksted, ved max 80 km/t.
 • Det samme gælder ved brug af nødhjul eller ved brug af reservehjul, hvor dækket er af en anden type, end bilens øvrige dæk.
 • Dækket SKAL altid afmonteres fælgen ved permanent dækreparation, så indvendig inspektion er mulig. Er der ingen følgeskader fra punkteringen afgøres det om dækket kan repareres.

SOMMERDÆK OM SOMMEREN
- OG VINTERDÆK OM VINTEREN

Hvis du kører hele året anbefaler vi, at du skifter til vinterdæk om vinteren. I Tyskland skal man køre med dæk, der er egnet til årstiden - gælder også for udenlandske

køretøjer. I Sverige og Finland er der krav om brug af vinterdæk i perioden 1/11- 31/3. Hold dig ajour med gældende regler her på siden.

Både vinterdæk og helårsdæk er mærket med M+S (Mud + Snow). Er dækket

mærket med et snefloksymbol har det mindst 7% bedre vinteregenskaber

end M+S mærkede dæk. 

Til det lille kørselsbehov fx 5.000 km årligt, hvor ejeren ikke vil skifte dæk sommerdækog vinterdæk, anbefaler vi at lade bilen stå, hvis det er sne eller isglat eller som minimum

at lade bilen udstyre med helårsdæk. 

Helårsdækket har halvdelen af vinterdækkets fordele, men også halvdelen af ulemperne.

Vinterdæk kontra sommerdæk

CA. 40% KORTERE BREMSELÆNGDE PÅ IS Ved 50 km/t bliver bremselængden typisk 40 meter kortere

CA. 25% KORTERE BREMSELÆNGDE PÅ SNE Ved 50 km/t bliver bremselængden 10-15 meter
kortere

CA. 12% LÆNGERE BREMSELÆNGDE PÅ TØR VEJ Ved 50 km/t bliver bremselængden typisk 1 meter længere og ved 100 km/t typisk 5 meter længere CA. 10-20% LÆNGERE BREMSELÆNGDE PÅ VÅD VEJ

Ved 50 km/t bliver bremselængden typisk 1 meter længere og ved 100 km/t typisk 7 meter længere.Ved 50 km/t bliver bremselængden typisk 1 meter længere og ved 100 km/t typisk 7 meter længere.

VINTERDÆK HAR VÆSENTLIGE FORDELE PÅ SNE- OG ISGLATTE VEJE - MEN HUSK AT SÆTTE HASTIGHEDEN LIDT NED PÅ TØR OG VÅD VEJ!

Lovkrag i andre lande

Østrig:

 • Pigdæk er tilladt fra 15 november til 1. mandag efter påske på køretøj op til 3.500 kg.Maks. hastighed på motorvej 100 km/t, landevej 80 km/t.
 • Når man kører med pigdæk, skal der i bagruden påsættes en "pigdæksmærkat", denne kan købes hos FDMs søsterklub ÖAMTC Snekæder Snekæder kan blive påbudt og skal medbringes om vinteren.
 • De skal have typegodkendelsen V5117. Anbefalet maks. hastighed 40 km/t.

Schweiz:

 • Det er forbudt at køre med pigdæk på motor- og motortrafikvej, dog er det tilladt gennem gennem San Bernardino- og St. Gotthard-vejtunnelerne. Snekæder er obligatoriske i områder med skiltningen "Ketten obligatorisch". Snekæder monteres på de trækkende hjul.
 • Vinterdæk er ikke påbudt, men har man ikke vinterdæk på sit køretøj, så man er udrustet til at køre i sne, kan man idømmes bøder.

Tyskland:

 • I Tyskland er der i November 2010 vedtaget en lov som skærper kravet om brug af vinterdæk når vejret viser sig fra sin vinterlige side.
 • Reglerne om brug af vinterdæk gælder, når der er slud og sjap, isslag og is lag på vej, sne, øvrigt glatføre, is og rim.

Norge:

 • I den norske færdselsloven står der: "Når føret gør det nødvendigt, må et motorkøretøj ikke bruges, uden at hjulene er sikret tilstrækkeligt vejgreb ved hjælp af pigge, snekæder eller lignende". Dvs. at man skal køre med vinterdæk eller pigdæk og sørge for at have snekæder med i bagagerummet.
 • Man kan risikere at blive afvist ved færgerne til Norge, hvis man ikke har tilstrækkelig vinterudrustning med til køretøjet, dette er minimum snekæder.

Sverige:

Det er påbudt for svenskere at køre med vinterdæk i Sverige fra 1.12 - 31.03.  Per den 1. december 2009 træder nye regler i kraft vedrørende udenlandske personbiler og lastvogne. 

Alle biler til og fra Sverige omfattes af de svenske regler for brug af vinterdæk. Det betyder, at man skal have monteret vinterdæk med min. 3mm mønsterdybde - og som allerede skrevet - i perioden 1.12 - 31.3.

unsplash